Próximo curso Perito Experto

Pèrit Expert
Durada: 6 hores
Nombre de places: Entre 10-20 persones (mínim 10 persones). En el cas de no assolir el nombre mínim de persones el curs no es realitzarà.
Modalitat : presencial
Dates: dies 21 i 22 de novembre, de 16 a 19 hores
Lloc: sala d’actes del Centre Àgora, Vilafranca del Penedès Barcelona

Preu i forma de pagament: Des de 150 € + IVA, el preu pot variar segons el nombre d’assistents. Import a satisfer en el moment de formalitzar la matrícula.

Formació adreçada a tots els associats/col·legiats
L’objectiu és que l’enòleg/enòloga aprengui els aspectes processals i administratius per poder actuar com a perit judicial realitzant informes pericials en els procediments judicials.
Aquells associats/col·legiats que realitzin el curs tindran el dret d’inscriure’s com a professional extern a la llista oficial, sota el paraigua del CEEC, de perits judicials en temes enològics de Catalunya.
Al final de la formació s’atorgarà un diploma.

Programa
1.- Qui pot ser pèrit.
2.- Requisits i obligacions del pèrit. Especialització. Declaració de competència.
3.- Tipus de peritatge: de part, asseguradores, gabinets pericials, despatx d’advocats, tribunals. En altres països. Importació/exportació. Contra les Administracions. Contrast d’informes.
·Acceptació del peritatge.
·Pòlisses d’assegurança. Àmbit, cobertures, costos, primes, etc.
4.- Presa de dades: Documentació, mostres, anàlisis, altres informes, legislació aplicable.
·Coneixement dels processos i/o les matèries a peritar: Vins, mataries seques, maquinaria,serveis auxiliars, etc. Exemples pràctics.
• Mètodes de mostreig. MIL STD 105 E. Pràctiques.
• Participació en Anàlisis contradictòries i diriments. Mètodes, laboratoris.
5.-Visita a les instal·lacions del client o de la adversa. Actuacions. Presencia dels responsables,documents i registres a demanar. Fotografies, dades contables, verificació d’estocs,verificació de danys, presa de mostres, verificacions diverses (instal·lacions). Normes de seguretat. Presencia d’altres pèrits, d’advocats i/o de cossos policials. Aspectes legals. Quan les coses es posen malament.
6.- Responsabilitats de tercers. Unió i mescla. Transports i manipulacions, Estudi de casos diversos.
7.- Redacció del informe: part expositiva, part demostrativa, conclusions, propostes de salvament.
8.- Participació en judicis. Documentació, preparació, declaració.
9.- Honoraris professionals.

Expert: impartit per Ramon Viader, Farmacèutic, Assessor Vitivinícola i Perit Expert especialitzat en peritatges, dictàmens e informes pericials judicials relacionats amb el sector vitivinícola.

Els interessats en apuntar -se ho poden fer a través d’aquest formulari.La data límit per fer-ho és el 31 d’agost 2018.
Avís: les cancel·lacions per part dels inscrits s’han de realitzar amb 15 dies d’antelació a l’inici de la formació reservada, en aquest cas es retornarà el 50 % de l’import abonat. Cancel·lacions amb menys de 15 dies d’antelació a l’inici de la formació no rebran cap reemborsament.

Organitza: Associació Catalana d’Enòlegs/Col-legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya